Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2016, sáng nay Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long hội nghị tuyên truyền trong chức sắc tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ trí thức và thân nhân kiều bào trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *