Công tác triển khai quán triệt chỉ thị Nghị quyết là một trong những chức năng nhiệm vụ của ngành tuyên giáo. Để thực hiện tốt công tác này, thời gian qua, cán bộ công chức ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo. Từ đó, chất lượng các cuộc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *