Theo ông Hồ Công Nguyên, phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, đến thời điểm này, tuyến đê bao bị sạt lở tại cồn Thanh Long thuộc xã Quới Thiện đã cơ bản khắc phục xong, giúp người dân an tâm sản xuất và ổn định đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *