Bản đồ Việt Nam là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, chính vì thế đế tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành đề án tổ chức Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Hưởng ứng cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc này những ngày qua, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long  đã tuyên truyền vận động các cấp bộ Đoàn treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động và làm việc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *