Trong tháng 3 vừa qua, tuổi trẻ Vĩnh Long đã triên khai thực hiện có hiệu quả “Tháng Thanh niên”. Thông qua những công trình phần việc ý nghĩa, tuổi trẻ Vĩnh Long đã góp phần nối dài những kết quả nổi bật trong các phong trào xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò và ghi dấu ấn của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *