Tại đây, tuổi trẻ Vĩnh Long đã dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị cha già kính yêu của dân tộc- Người đã dành trọn cuộc đời mình lo cho nước, lo cho dân, vì độc lập tự do, ấm no hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *