Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên. Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, nhiều đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Ghi nhận tại huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *