Với việc triển khai thực hiện nhiều mô hình BVMT hiệu quả thiết thực, ĐVTN TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, vận động tạo sức lan toả trong cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *