Sau 6 ngày diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động, tối nay 12/6, tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế Huế năm 2024 bế mạc. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế luôn nỗ lực hướng đến phục vụ cộng đồng, mang tầm quốc gia, quốc tế và đặc trưng của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *