112 năm đã trôi qua, kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2023), ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện này vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc và để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *