Công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả hay không là ở chỗ người nghiện sau cai có thể vượt qua cám dỗ, không tái sử dụng, đoạn tuyệt với ma túy. Với họ, để từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời thì không chỉ dựa vào ý chí, quyết tâm của bản thân mà cần lắm sự đồng hành từ người thân trong gia đình cũng như sự chấp nhận của xã hội, sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *