Việc tiêu thụ nông sản nhìn chung trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn; giá cả, đầu ra sản phẩm bấp bênh. Tuy nhiên, những loại nông sản của các cơ sở sản xuất áp dụng truy xuất nguồn gốc và được cấp mã số vùng trồng ít gặp khó khăn hơn trong khâu tiêu thụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *