Vườn ươm tại Phân hiệu Vĩnh Long được thành lập từ đầu năm 2022 với nhiều hoạt động lan tỏa tri thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng, tổ chức tuyển chọn các dự án ươm tạo, từng bước xây dựng những nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái khởi nghiệp trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *