Tham gia chương trình, học sinh được giới thiệu chương trình hợp tác giữa trường Đại học Cửu Long với trường đại học Songgok và các chương trình du học tại Hàn Quốc. Đồng thời tìm hiểu, trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến các ngành nghề đào tạo, điều kiện ăn ở, làm thêm, chi phí du học cùng các chính sách hỗ trợ lưu học sinh, cũng như cơ sở vật chất, môi trường học tập tại Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *