Buổi tọa đàm nhằm tìm ra tiếng nói chung giữa nông dân, cơ sở tiêu thụ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc nâng cao chất lượng và giá thành trái cam sành trong bối cảnh diện tích trồng cam đang phát triển mạnh nhưng giá bán có chiều hướng giảm như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *