Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đến làm việc với Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *