Sáng nay, tại thành phố  Vĩnh Long, Trung tâm khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 17 với chủ đề “Giải pháp phát triển chăn nuôi vịt an toàn sinh học, góp phần tái cơ cấu ngành chăn nuôi vùng đồng bằng Sông Cửu Long”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *