Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm đã vươn lên đạt xã nông thôn mới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *