Xác định xây dựng nông thôn mới là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nên thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm đã cùng chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo sự chuyển biến đáng kể về diện mạo nông thôn cũng như đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *