Thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2021 đến nay, việc trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp các ngành và nhân dân tạo thành phong trào phát triển mạnh mẽ. Qua đó thể hiện sự ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về việc trồng cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *