Xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là xã khu vực 3 (đặc biệt khó khăn), vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 24% hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống. Bên cạnh được Nhà nước tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, các chính sách chăm lo đời sống, sinh kế cũng được tỉnh quan tâm thực hiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Khmer nơi đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *