Sáng nay, Cục Thống kê Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2014 và tập huấn nghiệp vụ điều tra cho gần 60 lãnh đạo, kế toán doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh triển khai phương án điều tra, các phiếu điều tra, phương pháp ghi phiếu điều tra cho các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *