Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh Khai mạc triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *