Trong năm 2018, Trung tâm thông tin Nông nghiệp – Nông thôn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện dự án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chủ lực” đối với chôm chôm và các sản phẩm chế biến từ chôm chôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *