Chung tay cùng với tỉnh Vĩnh Long chăm lo cho sự nghiệp trồng người, trong năm học 2018 – 2019, Đài Phát Thanh – Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục cấp học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật và học sinh người dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *