Thực hiện Chỉ  thị 16 của Thủ tướng  Chính phủ và  chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong những  ngày qua, huyện Trà Ôn đã  triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *