Xác định việc phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Trà Ôn đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Huyện đã bám sát các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên để phổ biến, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng – nhất là quy định liên quan đến việc mở rộng đối tượng kết nạp đảng trong doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân lao động sản xuất giỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *