Hơn 300 ha lúa Thu Đông năm 2014-2015 ở xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn đang vào giai đoạn làm đòng bị muỗi hành tấn công gây hại; trong đó nhiều diện tích mức thiệt hại trên 40%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *