Thời gian qua,mặc dù công tác bảo vệ môi trường được quan tâm và cải tạo thường xuyên, tuy nhiên, dòng sông Cù Lao Tròn, tại khu 5 thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn)đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *