Chăm lo về nhà ở cho gia đình chính sách là một trong những chủ trương lớn được huyện Trà Ôn quan tâm thực hiện hiệu quả từ nguồn lực địa phương và vận động các cá nhân, đơn vị hỗ trợ. Đến nay, huyện Trà Ôn không còn hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *