Nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Dongducheon (Hàn Quốc) và TP Vĩnh Long như đã ký kết, từ 7 – 15/1/2019, đoàn Trường Đại học Đong-Yang (Hàn Quốc) đến thực hiện công trình sơn, vẽ, bích họa tại trường mầm non 8 và giao lưu văn hóa văn nghệ tại TP Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *