Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong việc triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn trên địa bàn tỉnh tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, với diện tích hơn 4 ha, trong giai đoạn 2022 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *