Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại cộng đồng”. Đến dự có ông Phan Nhựt Ái, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long và đại diện Viện Nghiên cứu – Phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh buổi lễ tổng kết

Vĩnh Long tham gia dự án "Bảo tồn và Phát triển đa dạng sinh học tại cộng đồng" từ năm 2001. Lúc đầu, dự án chỉ được triển khai ở huyện Trà Ôn. Đến giai đoạn năm 2006 – 2009, nội dung dự án được triển khai thực hiện ở các huyện trong tỉnh.

Mục tiêu của dự án "Bảo tồn và Phát triển đa dạng sinh học tại cộng đồng" là nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông và nông dân trong tổ chức sản xuất giống tại cộng đồng và đa dạng hóa nguồn tài nguyên cây trồng.

Qua 4 năm tập trung triển khai dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long đã kết hợp với Viện Nghiên cứu – Phát triển đồng bằng sông Cửu Long tổ chức 12 lớp huấn luyện kỹ năng chọn, tạo giống lúa cho gần 250 học viên, từ đó, hình thành các tổ sản xuất lúa giống, cung cấp giống chất lượng cao với giá cả phù hợp cho bà con nông dân ở địa phương.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu – Phát triển đồng bằng sông Cửu Long còn tổ chức huấn luyện, nâng cao tay nghề cho 10 nông dân có đủ điều kiện, yêu thích công tác chọn tạo và sản xuất giống lúa.

Thông qua dự án, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập được 12 cộng đồng sản xuất lúa giống, đáp ứng gần 100% nhu cầu giống cho cộng đồng và 25% nhu cầu giống cho toàn tỉnh.

Hiện nay, tỷ lệ nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao chiếm trên 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *