Theo cáo trạng, vào tháng 01/2017, bị cáo Hùng điện thoại cho Thành và Tuấn bàn cùng nhau làm viên thiên thạch giả lừa bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi chuẩn bị xong viên thiên thạch giả, Hùng điện thoại cho Cần tìm người mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *