Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mang Thít vừa đến giám sát công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm khai thác cát sông trên địa bàn huyện Mang Thít. Cùng dự có ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *