Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày  25/8/2022, lực lượng tập trung rà soát, triệt xóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa; tổ chức thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội khác, … Việc triển khai kế hoạch phối hợp nhằm góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *