Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2019, UB. MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này đã giúp đỡ cho hàng ngàn hộ nghèo và hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *