Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hoá và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp đúng tiến độ kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, có đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, bảo đảm tuyệt đối an toàn và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *