40 năm thành lập và phát triển, Đài PT-TH Vĩnh Long không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh mà còn đồng hành cùng ngành giáo dục-đào tạo trong công tác khuyến học, khuyến tài. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *