Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là một trong những lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại từ dịch Covid-19. Nhằm hỗ trợ kịp thời các cơ sở này phục hồi hoạt động, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 quy định về chương trình chính sách tín dụng hỗ trợ. Ngay khi Nghị quyết được ban hành, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đã triển khai ngay đến đối tượng thụ hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *