Nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp có điều kiện xây nhà, ổn định cuộc sống, an tâm công tác, năm 2015 Chính phủ đã ban hành nghị định 100 về cho vay nhà ở xã hội. Những năm qua trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng, nguồn vốn từ chương trình đã thật sự phát huy hiệu quả trong việc góp phần giúp người có thu nhập thấp “an cư, lạc nghiệp.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *