UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn số 1978 ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/2020 của Chính phủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *