Thời điểm này, các trường Trung học phổ thông đang tích cực ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Cùng với các hoạt động chuyên môn, công tác hỗ trợ, tiếp sức mùa thi được các trường quan tâm, nhằm động viên tinh thần, tạo thêm điều kiện để thầy và trò phấn khởi, an lòng, tập trung ôn tập tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *