Sông Long Hồ có chiều dài khoảng 7km, bắt đầu từ nhánh rẽ của sông Cổ Chiên ngay khu vực TPVL đến xã Bình Phước, xã Hòa Tịnh của huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long). Dọc theo tuyến sông này có nhiều di tích lịch sử, những ngôi nhà xưa và xóm nghề, làng nghề truyền thống cả trăm năm tuổi. Đây là một trong những tuyến du lịch mới tiềm năng, gắn kết với các tuyến du lịch đã hình thành, sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch của tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *