Phát huy nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo cho đoàn viên người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên. Đồng thời, phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm, thực hiện tốt chính sách tiền lương, giúp đoàn viên người lao động có thu nhập ổn định. Từ đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên chức lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *