Theo kết quả rà soát, thống kê của UBND Thành phố, hiện có 514 hộ đang chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 05 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên việc thực thi nghị quyết vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: chính sách hỗ trợ chi phí di dời chuồng trại con giống, tính khả thi khi thực hiện chuyển đổi nghề cho lao động. Cử tri đề nghị kéo dài thêm thời gian thực hiện nghị quyết, gia hạn thời gian vay vốn cho người chăn nuôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *