Những năm gần đây Thư viện tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hàng trăm chuyến xe ô tô thư viện lưu động phục vụ nhu cầu đọc sách của m học sinh và người dân ở các địa phương, nhất là ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần lan tỏa niềm đam mê đọc sách cũng như phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *