Tại các điểm thi, Thứ trưởng Bộ giáo dục-đào tạo Nguyễn Văn Phúc kiểm tra khu vực chứa vật dụng thí sinh, khu vực phòng thi, phòng đựng đề thi. Thăm hỏi, động viên và ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo các điểm thi và cán bộ coi thi, thứ trưởng Bộ giáo dục đào tạo mong muốn thành viên các điểm thi thực hiện tốt nhiệm vụ, đúng quy chế, đảm bảo kỳ thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *