Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với đà phục hồi của nền kinh tế nói chung nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh có bước khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *