Thời điểm này nông dân tỉnh Vĩnh Long tập trung thu hoạch lúa Thu Đông. Ghi nhận ở các địa phương thì năng suất vụ lúa này thấp hơn cùng vụ năm ngoái, hiệu quả sản xuất không cao nên nông dân kém vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *